Vsi prispevki, ki jih je objavil/a nogabi

Notification of the current situation in Helios Kemostik

Dear business partners,

we would like to inform you that due to flooding, our company is currently not in operation, as the water has completely flooded our business premises at the Kamnik location. Unfortunately, this event may affect the timeliness of deliveries of our products. This is relevant for the existing and potential new orders.

We understand that delays in delivery may affect your business. We are doing everything in our power to re-establish normal working conditions as soon as possible and to ensure prompt delivery of the orders. We plan at least partial start of the production already in the next days. Additionally, we wish to explain the status of your orders in more detail via personal communication with you and provide answers to your potential questions and concerns.

As we come together to support our affected communities and embark on the journey of recovery, your kind sentiments provide us with renewed strength. Your concern and support are a source of inspiration as we navigate these challenging times.

With warm regards,

The Helios Kemostik team

Helios Kemostik obvešča o trenutni situaciji

Spoštovani poslovni partnerji,

obveščamo vas, da zaradi poplav naše podjetje trenutno ne obratuje, saj je voda v celoti poplavila naše poslovne prostore na kamniški lokaciji. Dogodek bo žal lahko vplival na pravočasnost dobav naših izdelkov, tako že prejetih kot morebitnih novih naročil.

Vsekakor si prizadevamo za čim hitrejšo vzpostavitev normalnih delovnih pogojev za delo in zagotovitev čim hitrejše dobave naročil. Ponovna vzpostavitev vsaj delnega obratovanja načrtujemo v nekaj dneh. Prav tako želimo v neposredni komunikaciji z vami podrobneje pojasniti status izvedbe vaših naročil in odgovoriti na vaša morebitna vprašanja.

Vaše skrbne in spodbudne besede nam pomenijo veliko. Hvaležni smo ob spoznanju, da imamo poslovne partnerje, ki nam v trenutkih izzivov in negotovosti izražajo sočutje in naklonjenost.

S prijetnimi pozdravi,

Ekipa podjetja Helios Kemostik

Kako narediti snežno kroglo?

December 2022 – Čarobnost plešočih snežink na nebu nas vedno prevzame in prebudi otroka v nas, še posebej v času prihajajočih se božičnih in novoletnih praznikov.  

Z nekaj enostavnimi koraki in pripomočki, ki jih boste zagotovo našli doma, si lahko ustvarite delček te čarobnosti v obliki snežne krogle. 

Za izdelavo snežne krogle potrebujete:  

 • Kozarec za vlaganje
 • Pokrovček za kozarec 
 • Poljubna figurica ali storž 
 • Voda  
 • 2-3 žličke glicerina 
 • Bleščice  
 • Okrasni trak  
 • Škarje 
 • Lepilo Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT 

Za izdelavo snežne kroge naprej potrebujete kozarec za vlaganje ali shranjevanje hrane. Velikost kozarca je lahko poljubna, vendar naj sovpada z izbrano figurico ali storžem, ki ga boste uporabili za osrednjo točko vaše snežne krogle. Priporočamo vam, da izberete kozarec s širokim grlom, da le-ta ne bo oviral pozicioniranje figurice. Kozarec za vlaganje najprej operite s čistilom in vročo vodo, nato ga natančno obrišite. Še posebej morate biti pozorni na čistočo notranjost kozarca, saj jo boste naknadno težko očistili.  

Odločite se s čim boste okrasili in popestrili notranjost snežne krogle. Uporabite lahko raznorazne figurice, smrekice ali manjše božične okraske. Pri tem le bodite pozorni na velikost figurice, da le-ta ne bo prevelika. Za bolj naraven izgled snežne krogle lahko posežete tudi po storžih, ki jih lahko naberete v bližnjem gozdu ali na sprehodu po parku. Storžek lahko predhodno tudi okrasite z zlato ali srebrno barvo. Če imate večji kozarec, lahko izberete tudi več poljubnih figuric ter upodobite podobo zasnežene vasice, pisane druščine, ki se veseli snežink, živalice pri igri in podobno.  

S pomočjo lepila Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT pritrdite izbrane figurice ali storžke na notranjo stran pokrovčka, ki ga boste potem, ko se lepilo posuši privili in pritrdili na kozarec za vlaganje. Med tem, ko čakate, da se lepilo posuši, lahko kozarec za vlaganje napolnite z vodo in s skrivnostno sestavino vsake snežne krogle – glicerinom. Bistra in prozorna tekočina, običajno narejena iz rastlinskih olj, bo upočasnila učinek padajočega snega oziroma bleščic v snežni krogli. V kolikor pri sebi nimate glicerina lahko uporabite tudi prozorno otroško olje. Uporabite 2-3 majhne žličke ene izmed omenjenih tekočin. V pripravljeno mešanico vode in glicerina zmešajte eno ali dve žlički bleščic.  

Na celotni notranji rob pokrovčka za zapiranje kozarca nanesite Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT. Pokrovček nato obrnite na glavo, nežno potopite svojo figurico v tekočino in privijte pokrov. Pustite, da se lepilo posuši, nato pa kozarec obrnite in preverite, ali kaj tekočine iz kozarca uhaja ven.  Za konec lahko zavežete okrasen trak v obliko mašne okoli dna snežne krogle. 

Kako napraviti snežnu kuglu?

Čarolija pahuljica koje plešu na nebu uvek fascinira i budi dete u nama, posebno u danima uoči Božića i Nove godine.

U nekoliko jednostavnih koraka, uz materijal koji bi trebalo lako da nađete u svakom domu, možete dočarati malo te magije u obliku snežne kugle.

Da biste napravili snežnu kuglu, potreban vam je sledeći materijal:

Prva stvar koja vam je potrebna da biste napravili snežnu kuglu je tegla za konzerviranje ili skladištenje hrane. Tegla može biti velika koliko želite, ali treba da bude proporcionalna figurici ili šišarki koja će biti centralni deo vaše snežne kugle. Preporučujemo vam da izaberete teglu sa otvorom koji je dovoljno širok da omogući umetanje figurice. Za početak operite teglu deterdžentom i toplom vodom, a zatim je pažljivo obrišite. Morate se uveriti da je unutrašnjost tegle čista jer bi kasnije bilo teško očistiti je.

Izaberite predmete koji će ukrasiti unutrašnjost vaše snežne kugle i učiniti je zanimljivom. Možete koristiti razne figurice, minijaturne borove ili male novogodišnje ukrase. Samo pazite da veličina figurice ne bude prevelika za teglu. Za snežnu kuglu prirodnijeg izgleda možete se odlučiti za šišarke, ubrane u obližnjoj šumi ili u šetnji kroz park. Takođe možete obojiti šišarku u srebrno ili zlatno pre nego što je umetnete. Ako je tegla velika, možete odabrati nekoliko figurica i kreirati scenu sa snežnim selom, živopisnom grupom koja uživa u pahuljama, životinjama koje se igraju i drugim sličnim temama.

Koristite lepak Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT da biste zalepili figurice ili šišarke na unutrašnju stranu poklopca, koji ćete čvrsto pričvrstiti na teglu kada se lepak osuši. Dok čekate da se lepak osuši, teglu možete napuniti vodom i tajnim sastojkom svake snežne kugle – glicerinom. Ova bistra, bezbojna tečnost, inače napravljena od biljnih ulja, usporiće efekat snega ili šljokica koje padaju u vašoj snežnoj kugli. Ako nemate glicerin pri ruci, možete koristiti i bezbojno ulje za bebe. Dodajte 2-3 kašičice bilo koje od ovih tečnosti. U pripremljenu mešavinu vode i glicerina umešajte jednu ili dve kašičice šljokica.

Nanesite lepak Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT na celu površinu poklopca unutar ivica. Zatim okrenite poklopac nadole, lagano uronite svoju figuricu u tečnost i pričvrstite poklopac.  Sačekajte da se lepak osuši, a zatim okrenite teglu naopako da vidite da li tečnost curi iz nje.  Na kraju, možete vezati mašnu od trake oko osnove snežne kugle.

Come fare una palla di vetro con la neve?

La magia dei fiocchi di neve nel cielo ha sempre un certo fascino e risveglia il bambino che è in noi, soprattutto nei giorni che precedono il Natale e l’anno nuovo.

In pochi semplici passi, con del materiale facilmente reperibile a casa, potrai evocare un pizzico di quella magia creando una palla di neve.

Per fare una palla di neve, avrai bisogno di:

 • Un vaso per conserve
 • Un tappo
 • Una statuetta o una pigna
 • Acqua
 • 2-3 cucchiaini di glicerina
 • Brillantini
 • Un fiocco
 • Forbici
 • Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT colla

La prima cosa di cui avrai bisogno per creare la tua palla di neve è un barattolo per conserve. Può essere delle dimensioni che vuoi, a patto che sia proporzionata alla statuetta o alla pigna che sarà al centro della tua palla di neve. Consigliamo di scegliere un vaso con un’ampia apertura, in modo da consentire di riporvi la statuetta. Per cominciare, lava il barattolo con del detergente e dell’acqua calda, dopodiché asciugalo bene. Dovrai assicurarti che l’interno del vasetto sia pulito perché sarà molto difficile poterlo pulire successivamente.

Scegli gli oggetti che decoreranno o renderanno interessante l’interno della tua palla di neve. Puoi usare delle statuine, degli abeti in miniatura o dei piccoli ornamenti di Natale. Assicurati solo che siano delle giuste dimensioni per il tuo barattolo. Per una palla di neve dal look più naturale, puoi optare per delle pigne che hai raccolto nei boschi vicini o durante le tue passeggiate nel parco. Puoi anche colorare la pigna di colore argento o oro prima di inserirla. Se il tuo vaso è grande, puoi selezionare diverse statuine e creare una scena di un villaggio innevato, una festa colorata tra i fiocchi di neve, degli animali che giocano e temi simili.

Usa della colla Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT per attaccare le statuette o le pigne all’interno del tappo, che verrà poi fissato al barattolo una volta che la colla si asciugherà.  Mentre aspetti che la colla si asciughi, puoi riempire il vaso con dell’acqua e con l’ingrediente segreto per qualsiasi palla di neve – la glicerina. Questo liquido trasparente e senza colorazione, solitamente ricavato da oli vegetali, rallenterà l’effetto della neve o dei brillantini che cadono nella tua palla di neve. Se non hai della glicerina, puoi anche usare dell’olio per neonati. Aggiungi 2-3 cucchiaini di liquido. Poi mescola uno o due cucchiaini di brillantini nella miscela di acqua e glicerina.

Applica Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT sull’intera superficie del bordo interno del tappo. Dopodiché capovolgi il tappo, immergi delicatamente la tua statuette nel liquido e richiudi il tappo.  Aspetta che la colla si asciughi e capovolgi il barattolo per controllare se ci sono fuoriuscite di liquido.  Finalmente puoi aggiungere un bel fiocco sulla base della palla di neve.

Kako izraditi snježnu kuglu?

Čarolija pahuljica snijega koje plešu po nebu nas uvijek može očarati i probuditi dijete u nama, posebice u danima prije Božića i Nove godine.

U nekoliko jednostavnih koraka i s materijalom koji će se zasigurno pronaći u svakom domu možete dočarati malo te čarolije u obliku snježne kugle.

Za izradu snježne kugle trebat ćete:

 • Staklena teglica
 • Poklopac teglice
 • Figurica ili šišarka
 • Voda
 • 2-3 žličice glicerina
 • Šljokice
 • Ukrasna vrpca
 • Škare
 • Ljepilo Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT

Prva stvar koju trebate za izradu snježne kugle je staklena teglica za konzerviranje ili čuvanje hrane. Teglica može biti koje god veličine želite, ali treba biti proporcionalna figurici ili šišarki koju namjeravate pretvoriti u glavni ukras vaše snježne kugle. Preporučujemo da odaberete teglicu s otvorom koji je dovoljno širok da u njega možete umetnuti figuricu. Staklenu teglicu za početak operite deterdžentom i vrućom vodom, a zatim pažljivo obrišite. Morate biti sigurni da je unutrašnjost posude čista jer će ju kasnije biti teško očistiti.

Odaberite elemente koji će ukrasiti unutrašnjost vaše snježne kugle i učiniti je zanimljivom. Možete upotrijebiti razne figurice, minijaturne borove ili male božićne ukrase. Samo pripazite samo da veličina figurice ne bude prevelika za teglicu. Za snježnu kuglu prirodnijeg izgleda možete se odlučiti za šišarke koje ste našli u obližnjoj šumi ili u šetnji parkom. Šišarku također možete obojati srebrnom ili zlatnom bojom prije umetanje. Ako je vaša teglica velika, možete odabrati nekoliko figurica i stvoriti scenu sa selom punim snijega, šarolikom skupinom ljudi koja uživa u pahuljicama, životinjama u igri i drugim sličnim temama.

Upotrijebite malo ljepila Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT kako biste zalijepili figurice ili šišarke na unutarnju stranu poklopca, koji će se čvrsto zavrnuti na staklenu teglicu kad se ljepilo osuši. Dok čekate da se ljepilo osuši, staklenu teglicu možete napuniti vodom i tajnim sastojkom svake snježne kugle – glicerinom. Ova bistra, bezbojna tekućina, inače proizvedena od biljnih ulja, usporit će učinak padajućeg snijega ili šljokica u vašoj snježnoj kugli. Ako nemate glicerin pri ruci, možete upotrijebiti i prozirno ulje za bebe. Dodajte 2-3 žličice bilo koje od tih tekućina. U pripremljenu mješavinu vode i glicerina umiješajte jednu ili dvije žličice šljokica.

Na cijelu površinu unutarnjeg ruba poklopca nanesite Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT. Zatim okrenite poklopac prema dolje, nježno uronite figuricu u tekućinu i zavrnite poklopac.  Pričekajte da se ljepilo osuši, zatim okrenite staklenku naopako da vidite curi li tekućina iz teglice.  Na kraju možete oko dna snježne kugle zavezati mašnu s komadom ukrasne vrpce.

How to make a snow globe?

The magic of snowflakes dancing in the sky always fascinates and awakens the child within, especially in the days leading up to Christmas and the New Year.

In a few simple steps, with material that should be easy to find in any home, you can conjure up a little bit of that magic in the form of a snow globe.

To make a snow globe, you will need:

 • A preserving jar
 • A jar lid
 • A figurine or pinecone
 • Water
 • 2-3 teaspoons of glycerine
 • Glitter
 • A ribbon
 • Scissors
 • Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT glue

The first thing you need to make a snow globe is a preserving or food storage jar. The jar can be as big as you like, but it should be proportionate to the figurine or pinecone that you want to be the centrepiece of your snow globe. We recommend you to choose a jar with a mouth that is wide enough to allow inserting the figurine. To begin with, wash the preserving jar with detergent and hot water, then wipe it carefully. You need to make sure that the jar interior is clean because it will be hard to clean later.

Choose the items that will decorate or add interest to the interior of your snow globe. You can use various figurines, miniature pine trees or small Christmas ornaments. Just make sure that the size of the figurine is not too big for the jar. For a snow globe with a more natural look, you can opt for pinecones, picked in a nearby wood or on a walk through the park. You can also paint the pinecone silver or gold before inserting it. If your jar is big, you can select several figurines and create a scene with a snowy village, a colourful group revelling in the snowflakes, animals at play and other similar themes.

Use some Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT glue to stick the figurines or pinecones to the inside of the lid, which will be screwed tightly onto the preserving jar when the glue has dried. While you’re waiting for the glue to dry, you can fill the preserving jar with water and the secret ingredient of any snow globe – glycerine. This clear, colourless liquid, normally made from vegetable oils, will slow down the effect of falling snow or glitter in your snow globe. If you have no glycerine at hand, you can also use clear baby oil. Add 2-3 teaspoons of either liquid. Stir one or two teaspoons of glitter into the prepared mixture of water and glycerine.

Apply Neostik UNIVERSAL TRANSPARENT to the entire surface of the lid’s inside rim. Then turn the lid down, gently immerse your figurine into the liquid and screw the lid on.  Allow the glue to dry and then turn the jar upside to see if any liquid is leaking from the jar.  Finally, you can tie a bow with a piece of ribbon around the base of the snow globe.

FERROSAN

Un agente multiuso Ferrosan rimuove la ruggine dalle superfici metalliche. Il risultato finale è un rivestimento compatto e una superficie adeguatamente preparata per l’applicazione della base di rivestimento anticorrosione.

EFFICACE SU:

ossido di ferro

Confezione: 0.5 kg, 1 kg

CINOL

Cinol è una pasta vaselina priva di acidi per la delicata saldatura di fili di rame, principalmente nell’industria elettrica (giunzione di fili ed elementi elettrici di circuiti stampati).

EFFICACE SU:

rame

Confezione: 80 g

PUROL

Purol è una pasta morbida universale per metalli. Viene utilizzato per lucidare, rimuovere la ruggine e pulire le superfici di vari metalli: rame, ottone, cromo, zinco, nichel, alluminio, ecc. La pasta è adatta anche per lucidare oggetti smaltati e plastiche dure.

La pasta non è adatta per la lucidatura dell’auto.

PULISCE E LUCIDA:

rame, ottone, cromo, zinco, nichel, alluminio, ecc.

Confezione: 100 g