Izjava o zaštiti podataka

KANSAI HELIOS Grupa (u daljnjem tekstu: kontrolor, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, email: [email protected] poštuje privatnost naših korisnika i obavezuje se pažljivo štititi osobne podatke dobivene putem internetskih obrazaca u skladu s primjenjivim zakonom.

Na određenim dijelovima naše internetske stranice, korisnici nam mogu dobrovoljno povjeriti svoje osobne podatke (ime, adresa, email itd.) U KANSAI HELIOS Grupi ćemo osobne podatke koristiti i pohranjivati do kraja svrhe za koju smo osobne podatke prikupili ili dok korisnik ne povuče svoju suglasnost. Korištenjem prikladnih tehničkih i organizacijskih postupaka za zaštitu osobnih podataka, spriječit ćemo neovlaštene pristupe ili objave osobnih podataka.

U slučaju da korisnik ispuni kontaktni obrazac na našoj internetskoj stranici, pružene ćemo podatke koristiti samo u svrhu dopisivanja. Nažalost, ako nam korisnik ne želi pružiti kontaktne detalje, nećemo moći odgovoriti na njegovo pitanje.

U slučaju da korisnik pristane na korištenje njegovih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja na Facebooku ili Googleu, korisnik će dopustiti kontrolor korištenje naprednog ciljanja u oglašavanju na internetskim medijima. Ako korisnik želi povući svoj pristanak, to može bilo kada učiniti izmjenom postavki u dodatku za kolačiće. U tom slučaju razdoblje zadržavanja podataka ovisi o korisnikovom otkazivanju.

KANSAI HELIOS Grupa povremeno određene dužnosti povezane s obradom stečenih osobnih podataka povjerava ugovornim partnerima s kojima ima ugovor o obradi osobnih podataka. Ti partneri smiju obrađivati stečene podatke u imenu KANSAI HELIOS Grupe samo u gore navedene svrhe i u skladu s važećim zakonodavstvom. Kad KANSAI HELIOS Grupa koristi programsku opremu ili pohranjuje podatke na poslužiteljima izvan Europske Unije u druge svrhe, kao dio ugovora s pružateljem tih usluga, KANSAI HELIOS Grupa koristi odobrene standardne ugovorne odredbe kao zaštitne mjere.

Korisnik može u bilo kojem trenutku od KANSAI HELIOS Grupe zatražiti pristup svojim podacima i njihovo ispravljanje (te u tom pogledu ograničenje obrade), prenosivost podataka (u slučaju osobnog pristanka ili ugovora) ili brisanje svojih osobnih podataka (to se ne primjenjuje na podatke potrebne za ugovor, za vrijeme trajanja njegove valjanosti). Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati svoj pristanak na obradu osobnih podataka ili podnijeti prigovor na korištenje njegovih podataka u svrhu izravnog oglašavanja. Korisnik će to učiniti slanjem obavijesti s predmetom poruke/tekstom: GDPR – Neostik – “Hrvatska” na našu elektronsku adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se je izvršila na osnovi pristanka do njegovog povlačenja. Jednako tako, svaki nositelj podataka ima pravo podnijeti žalbu izravno povjereniku za informiranje ako smatra da obrada njegovih podataka predstavlja kršenje primjenjivih zakona.