Tehnički škrobovi


Škrobovi za proizvodnju papira

Za proizvođače papira i kartona nudimo različite škrobne aditive i specijalne škrobove koji konačnom proizvodu daju sva potrebna svojstva.

Škrobni aditivi za unapređivanje mehaničkih svojstava papira i kartona, kao što su PAPIRAN SKM-42, PAPIRAN SKP-42 i PAPIRAN SKW-42 se proizvode na osnovi različitih prirodnih proizvoda kao što su kukuruz, krumpir i pšenica.

Škrobni aditivi za poboljšanje površinskih svojstava papira, kao što su DOMAPRET MO-20 i DOMAPRET MO-30 poboljšavaju izgled, svojstva pri tiskanju kao i otpornosti obloženih površina na cijepanje. Nativni KUKURUZNI ŠKROB se brine o enzimskoj degradaciji škroba.

Specijalni škrob DOMKOP WSP-21 se koristi kao fiksator u procesu mikroenkapsulacije za samokopirajući papir, dok je DOMALIN PG-4 acetilisan škrob namijenjen za proizvodnju ljepljive trake.

Veziva

Nudimo DELIKOL ST-16 i DELIKOL BT, koji se koriste kao vezivna sredstva pri proizvodnji ugljenih briketa koji se koriste za roštilj i kuhanje.

Kad je u pitanju proizvodnja drvenih peleta od tvrdog drva, mi nudimo KUKURUZNI ŠKROB kao vezivno sredstvo.

Također nudimo različita VEZIVA posebno namijenjena za upotrebu u talionicama i za proizvodnju određenih vrsta aditiva. Veziva se prave od kukuruznog i škroba od krumpira razgrađenih hidrolizom i toplinom, koji se također mogu koristiti i u drugim granama industrije.