KONTAKT


Vaše podatke koristit ćemo isključivo u svrhu korespondencije s Vama.

Helios Kemostik, d.o.o.
Mekinje, Molkova pot 16
1241 Kamnik
Slovenija
Telefon: +386 (0)1 830 37 50
Fax: +386 (0)1 830 37 69
E-mail: kemostik@helios.si
stranica: www.kemostik.com
Distributer za Hrvatsku:
Helios Hrvatska d.o.o.
Radnička cesta 173/d
10000 Zagreb
Telefon: 01 461 01 32
E-mail: info@helios-hrvatska.hr
Uvoznik za Srbiju:
Helios Srbija A. D.
Radovana Grkovića 24
32300 Gornji Milanovac
Telefon: 011 303 5812
E-mail: info@helios.rs