PRAVNO OBAVEŠTENJE

Na veb lokaciji nalaze se opšte informacije o kompaniji Helios Kemostik, d.o.o. i njenim pridruženim kompanijama, informacije o poslovanju navedenih kompanija i njihovim proizvodima. Ovo obaveštenje odnosi se na svako lice koje poseti veb lokaciju; molimo vas da ga pažljivo pročitate. Prilikom pristupa veb lokaciji www.kemostik.com, korisnik potrvrđuje da prihvata uslove koji su ovde navedeni i da se sa njima slaže.

Opšti uslovi i odredbe
HELIOS KEMOSTIK, d.o.o. – Opšti uslovi i odredbe

Lična karta

Ime kompanije: Helios Kemostik, fabrika lepaka i hemijskih proizvoda, d.o.o.
Kraće ime kompanije: Helios Kemostik d.o.o.
Registarski broj: 5043492000
Poreski broj: SI 22323538
Broj upisa: 10216000, Sudski registar, Okružni sud u Ljubljani
Sedište kompanije: Mekinje
Adresa kompanije: Mekinje, Molkova pot 16, 1241 Kamnik
Broj telefona: +386 (0)1 830 37 50
Faks: +386 (0)1 830 37 69
E-pošta: kemostik@helios.si

 

Pravne informacije

Sva prava su zadržana. Obaveštenje se odnosi na matičnu stranicu i na sve podstranice na veb lokaciji www.kemostik.com. Sve informacije i sav materijal (tekst i slike) na veb lokaciji www.kemostik.com zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koja su u vlasništvu kompanije Helios Kemostik, d.o.o. i/ili njenih pridruženih kompanija. Korisnici mogu da koriste veb lokaciju www.kemostik.com isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba veb lokacije www.kemostik.com na bilo koji drugi način, a naročito u komercijalne svrhe.

Ograničena upotreba informacija i materijala

Sve informacije i materijal (tekst i slike) koji su objavljeni na veb lokaciji www.kemostik.com mogu se reprodukovati isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijal ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije Helios Kemostik, d.o.o. i/ili njenih pridruženih kompanija.

Svaka reprodukcija ili deo sadržaja veb lokacije moraju biti označeni znakom kompanije Helios Kemostik, d.o.o., u skladu sa pravilima korporativnog identiteta – sva prava su zadržana. Veb lokacija www.kemostik.com takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka veb lokacijama trećih lica, pri čemu kompanija Helios Kemostik, d.o.o. nije odgovorna za njihov sadržaj i ne može dati nikakve garancije u vezi s njim. Ukoliko posećujete i koristite navedene povezane veb lokacije, odgovornost kompanije Helios Kemostik, d.o.o. u potpunosti je isključena.

Kompanija Helios Kemostik, d.o.o. može izmeniti ovo pravno obaveštenje u bilo kom trenutku i ono će biti obavezujuće za korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posete veb lokaciji www.kemostik.com. Zabranjena je upotreba veb lokacije www.kemostik.com koja je u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima. Korisnik koji koristi veb lokaciju www.kemostik.com u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran za svoje postupke.

Pravna odgovornost

Sve informacije i sav materijal na veb lokaciji www.kemostik.com isključivo su namenjeni u informativne svrhe. Kompanija Helios Kemostik, d.o.o. posvećena je pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na veb lokaciji www.kemostik.com, ali ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

Korisnici koriste veb lokaciju www.kemostik.com i sadržaj objavljen na toj veb lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni kompanija Helios Kemostik, d.o.o. ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je doprinelo kreiranju i dizajniranju veb lokacije ili još uvek sarađuje na njenom ažuriranju, nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom pristupa informacijama na ovim veb lokacijama, prilikom njihovog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja.

Kompanija Helios Kemostik, d.o.o. nije odgovorna za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom softveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristi za pristup navedenoj veb lokaciji, kao posledicu posete ili korišćenja veb lokacije www.kemostik.com. Pored toga, kompanija Helios Kemostik, d.o.o. nije odgovorna za bilo koju vrstu štete koja može biti posledica upotrebe ili nemogućnosti upotrebe veb lokacijewww.kemostik.com. Kompanija Helios Kemostik, d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni veb lokaciju www.kemostik.com na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obaveštavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice tih modifikacija.