Lepkovi I hemijski proizvodi za ostale namene


Lepkovi za knjigovezačku i grafičku industriju

Ovaj portfolio uključuje termo taljive lepkove kao i lepkove na vodenoj bazi za potrebe knjigovezaštva.

Lepkovi za gumu

Helios Kemostik paleta proizvoda uključuje lepkove koji nude savršena rešenja kod proizvodnje transportnih traka, gumenih čamca i vulkanizacije.

Lepkovi za lepljenje izolacije

U programu su jednokomponentni i dvokomponentni lepkovi brendova Neostik i Metacoll, za lepljenje izolacione pene, kamene vune, polistirena i stirodura na različite podloge kao što su metal, drvo itd. Razlikuju se po otvorenom vremenu, brzini sušenja, vremenu vezivanja i viskozitetu.

Lepkovi za cigarete

Ovaj program se sastoji od PLASTIKOL lepkova, koji predstavljaju kompletnu paletu lepkova za proizvođače cigareta u duvanskoj industriji.

Lepkovi za vezivne kaiše i tekstil

Ova paleta proizvoda u glavnom sadrži termo taljive lepkove i PVAc lepkove na vodenoj bazi za laminaciju tekstilnih kaiševa za različite namene.

Lepkovi i pomoćni proizvodi za druge namene

Portfolio proizvoda uključuje cijanoakrilatne lepkove za širok spektar zahtevnih spajanja u industriji, dvokomponentne epoksi lepkove različite gustine i otvorenog vremena, lepkove za PVC, kao i sve vrste sredstava za čišćenje i razređivača za lepkove.