Lepkovi za bilborde


Ovi lepkovi su razvijeni za snažno lepljenje reklamnih plakata pored puta. HELIOKOL tečni lepkovi za bilborde su lepkovi na skrobnoj bazi, dok su PLASTIKOL lepkovi napravljeni na bazi PVAc disperzije. Svi lepkovi za bilborde optimizovani su za letnje i zimske uslove. Glavna razlika je u tome što zimski lepkovi sadrže sredstva protiv smrzavanju. U programu su i PLAKATOL lepkovi u suvom obliku koje može kupac sam pripremiti za upotrebu i dodaci HELIOFROST protiv smrzavanju.