Lepkovi za industriju papira i kartona


Papir in kaširanjePLASTIKOL lepkovi za papir i kaširanje

Lepkovi na bazi PVAc se koriste kod proizvodnje kartonske ambalaže za kaširanje papira na različite vrste kartona.

Kartonska embalažaPLASTIKOL lepkovi za spajanje kartonskih kutija

Lepkovi su na vodenoj bazi i koriste se za spajanje kartonske ambalaže.

paperbagsPLASTIKOL lepkovi za papirne kese

Ovo je kompletna paleta lepkova na vodenoj bazi koji se koriste u proizvodnji papirnih kesa i ambalaže. Ovi lepkovi se koriste za lepljene dna kesa, bočnih ivica, drški i za plastifikaciju papira.

envelopePLASTIKOL lepkovi za koverte

Portfolio proizvoda Helios Kemostika nudi kompletnu paletu rešenja za lepljenje raznih vrsta i delova koverti.

papertubeLepkovi za izradu papirnih cevi (hilzni)

Lepkovi pod brendom DEVAKOL napravljeni su na bazi dekstrina i posebno se koriste za spiralno namotavanje papirnih cevi, dok brend PLASTIKOL nudi specijalne lepkove na vodenoj bazi za istu namenu. Obe vrste pokrivaju sve trenutne i buduće zahteve kupaca sa različitim tehnologijama proizvodnje papirnih cevi.

kartonDEVAKOL suvi lepkovi za izradu valovitg kartona

Namenjeni su lepljenju višeslojnog valovitog kartona. Vrste lepkova se međusobno razlikuju po različitom odnosu mešanja sa vodom.

Paper sacksDEVAKOL suvi lepkovi za izradu papirnih vreća

Lepkovi izrađeni na bazi modifikovanog skroba sa dodacima. Upotrebljavaju se za lepljenje cementnih vreća kao i za jedno ili višeslojne papirne kese za druge namene.