FERROSAN

Ferrosan je višenamensko sredstvo za odstranjivanje rđe sa gvoždenih površina. Ferosanom obrađene površine postaju kompaktne te propisno pripremljene za nanošenje temeljnog antikorozivnog premaza.