Silikonske i akrilne mase za zaptivanje

Silikonske i akrilne mase za zaptivanje Neostik vam nude kompletnu paletu rešenja za zaptivanje, popravke i ugradnju različitih građevinskih elemenata.
Snažno prijanjaju na brojne materijale, kao što su: drvo, metali, keramički materijali i veštačke mase, omogućuju veliku moć lepljenja.Trajnoelastična masa za zaptivanje na acetatnoj osnovi, odlično prijanja na široku paletu materijala. Visoko je otporna na UV zrake, svijetlost i starenje i na širok spektar hemikalija.

Pročitajte više


Trajnoelastična masa za zaptivanje na acetatnoj osnovi namenjena za ostakljivanje i zaptivanje fuga, gdje postoji mogućnost nastanka plesni.
Odlično prijanja na najrazličitije materijale.

Pročitajte više


Trajnoelastična masa za zaptivanje na neutralnoj osnovi s odličnim prijanjanjem na sve građevinske materijale. Ne uzrokuje koroziju, visoko je otporna na UV zrake, svetlost i starenje, kao i na širok spektar hemikalija.

Pročitajte više


Masa za zaptivanje na akrilnoj osnovi namenjena zaptivanju manje opterećenih fuga, upojnih građevinskih materijala, kao i za zaptivanje spojeva između zidova, gips ploča i betonskih elemenata te za zaptivanje fuga kod ugradnje prozora i vrata.

Pročitajte više


Masa za zaptivanje na akrilnoj osnovi s grubim izgledom je najbolji izbor za zapunjavanje i popravke pukotina te zaptivanje fuga poroznih građevinskih materijala.
Jednostavna je za upotrebu, može se bojiti i u vertikalnoj fugi ne kliza.

Pročitajte više


Masa za zaptivanje na acetatnoj osnovi namenjena za fuge koje su izložene stalnom visokom termičkom opterećenju, jer čuva svoje osobine elastičnosti do 300 °C.
Odlično prijanja na brojne materijale.

Pročitajte više


Elastična masa na osnovi bitumena za lepljenje i zaptivanje izolacijskih materijala na krovovima. Tiksotropna je i otporna na vremenske uticaje, UV zrake i kišu. Dobro prijanja na vlažne i mokre podloge i bez predpremaza.

Pročitajte više