Informacije skupine HELIOS v povezavi z izbruhom koronavirusa (COVID-19)

Oktober 2020 – Zaradi zaostrovanja razmer povezanih z izbruhom koronavirusa (COVID-19), oblasti v Evropi ponovno uvajajo strožje ukrepe z namenom ohranjanja zdravja, varnosti in dobrega počutja državljanov. V skladu s tem smo tudi v skupini HELIOS okrepili naše organizacijske ukrepe.

Vse proizvodne lokacije skupine HELIOS se nahajajo v Evropi in neprekinjeno obratujejo brez kakršnih koli motenj. Poleg tega skupina HELIOS ohranja trden položaj tudi v smislu zalog in močno razvejene mreže različnih dobaviteljev. Obenem smo v stalnem kontaktu z našimi dobavitelji, da bi ocenili morebitna tveganja v njihovih dobavnih verigah.

Medtem ko zagotavljamo nemoten potek poslovanja, je naša glavna skrb zdravje in varnost vseh zaposlenih ter ostalih deležnikov:

  • Na naših delovnih mestih smo uvedli vrsto smernic in ukrepov za vzdrževanje ustreznih higienskih standardov v pisarnah, skupnih prostorih ter proizvodnih obratih.
  • Z namenom zmanjšanja fizičnih kontaktov, smo zaposlenim, ki jim delovni proces to dopušča, omogočili delo na domu.
  • Večino ne nujnih službenih poti, sestankov, treningov, izobraževanj in dogodkov smo prestavili oziroma se izvajajo preko vrste virtualnih komunikacijskih orodij.
  • Za obiskovalce, zunanje izvajalce ter voznike tovornjakov na lokacijah skupine HELIOS, smo pripravili dodatne smernice in ukrepe. Za voznike tovornjakov pa smo uredili tudi namenska območja.

Prizadevamo si, da bi omenjeni ukrepi čim manj vplivali na hitrost komunikacije, dobave in učinkovitost našega poslovanja.

Za vas smo še vedno dosegljivi preko vaših običajnih kontaktnih oseb v podjetjih skupine HELIOS. Kontaktirate nas lahko preko elektronske pošte, mobilnih telefonov in ostalih alternativnih sredstev za komunikacijo na daljavo, kot so telekonference, Skype klici oziroma MS Teams sestanki.

Verjamemo, da bomo skupaj premostili težave ter postavili še močnejše temelje za čas, ko se bodo razmere vrnile v normalno stanje.