Informacije skupine HELIOS v povezavi z izbruhom koronavirusa (COVID-19)

Zaradi zaostrovanja razmer povezanih z izbruhom koronavirusa (COVID-19), oblasti v Evropi ponovno uvajajo strožje ukrepe z namenom ohranjanja zdravja, varnosti in dobrega počutja državljanov. V skladu s tem smo tudi v skupini HELIOS okrepili naše organizacijske ukrepe.

Vse proizvodne lokacije skupine KANSAI HELIOS obratujejo neprekinjeno. Medtem ko zagotavljamo nemoten potek poslovanja, ostaja naša glavna skrb zdravje in varnost vseh zaposlenih ter ostalih deležnikov.

Da bi lahko v največji meri prispevali k zajezitvi virusa Covid-19, še naprej delujemo pa začrtanih smernicah in ukrepih za vzdrževanje ustreznih higienskih standardov v pisarnah, skupnih prostorih ter proizvodnih obratih.

  • Zaposleni, ki jim delovni proces to dopušča, lahko delo še vedno delno opravljajo od doma.
  • Službene poti, sestanki, izobraževanja in dogodki se še vedno v večini primerov izvajajo prek virtualnih komunikacijskih orodij.
  • Obiskovalce, zunanje izvajalce ter voznike tovornjakov na lokacijah skupine KANSAI HELIOS obveščamo o smernicah in ukrepih.

Prizadevamo si, da ohranjamo dobro komunikacijo z vsemi deležniki in omogočamo pravočasno dobavo ter učinkovito poslovanje.

Vse proizvodne lokacije skupine HELIOS obratujejo neprekinjeno brez kakršnih koli motenj, kljub temu, da mnogi naši zaposleni delajo od doma. Medtem ko zagotavljamo nemoten potek poslovanja, ostaja naša glavna skrb zdravje in varnost vseh zaposlenih ter ostalih deležnikov.

Skladno z odlokom vlad v Sloveniji in Avstriji smo v tem tednu zaprli naše maloprodajne trgovine za fizične osebe, kar velja za slovenske trgovine Mavrica ter avstrijske Fritze Lacke. Vse kupce, ki trenutno zaradi izrednih razmer ne morete dostopati do naših trgovin, vabimo, da svoje nakupe opravite v naši spletni trgovini.

Vse proizvodne lokacije skupine HELIOS se nahajajo v Evropi in neprekinjeno obratujejo brez kakršnih koli motenj. Poleg tega skupina HELIOS ohranja trden položaj tudi v smislu zalog in močno razvejene mreže različnih dobaviteljev. Obenem smo v stalnem kontaktu z našimi dobavitelji, da bi ocenili morebitna tveganja v njihovih dobavnih verigah.

Medtem ko zagotavljamo nemoten potek poslovanja, je naša glavna skrb zdravje in varnost vseh zaposlenih ter ostalih deležnikov:

  • Na naših delovnih mestih smo uvedli vrsto smernic in ukrepov za vzdrževanje ustreznih higienskih standardov v pisarnah, skupnih prostorih ter proizvodnih obratih.
  • Z namenom zmanjšanja fizičnih kontaktov, smo zaposlenim, ki jim delovni proces to dopušča, omogočili delo na domu.
  • Večino ne nujnih službenih poti, sestankov, treningov, izobraževanj in dogodkov smo prestavili oziroma se izvajajo preko vrste virtualnih komunikacijskih orodij.
  • Za obiskovalce, zunanje izvajalce ter voznike tovornjakov na lokacijah skupine HELIOS, smo pripravili dodatne smernice in ukrepe. Za voznike tovornjakov pa smo uredili tudi namenska območja.

Prizadevamo si, da bi omenjeni ukrepi čim manj vplivali na hitrost komunikacije, dobave in učinkovitost našega poslovanja.

Za vas smo še vedno dosegljivi preko vaših običajnih kontaktnih oseb v podjetjih skupine HELIOS. Kontaktirate nas lahko preko elektronske pošte, mobilnih telefonov in ostalih alternativnih sredstev za komunikacijo na daljavo, kot so telekonference, Skype klici oziroma MS Teams sestanki.

Verjamemo, da bomo skupaj premostili težave ter postavili še močnejše temelje za čas, ko se bodo razmere vrnile v normalno stanje.