Informacije skupine HELIOS v povezavi z izbruhom koronavirusa (COVID‑19)

V skupini HELIOS vsakodnevno spremljamo dogajanje v povezavi z izbruhom korona virusa (COVID-19) in izvajamo različne preventivne ukrepe v skladu s priporočili državnih institucij.

V nadaljevanju najdete najnovejše novice, ukrepe in smernice na to temo.

Oblasti v večini držav, kjer deluje skupina HELIOS, zmanjšujejo in rahljajo ukrepe za obvladovanje širjenja izbruha koronavirusa (COVID-19), zato se zaposleni, ki opravljajo delo od doma, postopoma vračajo v pisarne. Ob tem še vedno veljajo predpisani ukrepi in smernice za zagotavljanje higienskih standardov, organizacijo sestankov in dogodkov, obiskovalce in zunanje izvajalce na lokacijah skupine HELIOS, kot tudi omejitve službenih poti.

Vsi vaši običajni kontakti v skupini HELIOS vam ostajajo na voljo, hkrati pa še vedno spodbujamo uporabo alternativnih sredstev komunikacije, kot so konferenčni klici ali Skype, namesto osebnih srečanj. Prav tako vas bomo preko vaših standardnih kontaktov pravočasno seznanili z novimi datumi oziroma alternativnimi možnostmi za izvedbo sestankov, dogodkov in treningov, ki so bili zaradi izbruha koronavirusa (COVID-19) preloženi ali preklicani.

V skupini HELIOS smo od izbruha pandemije koronavirusa (COVID-19) uvedli vrsto ukrepov z namenom preprečevanja motenj poslovanja in zagotavljanja varnih delovnih pogojev za naše zaposlene. V tej izredni situaciji se naše temeljne vrednote, odgovornost, osredotočenost na stranke, hitrost in učinkovitost ter profesionalizem, še bolj izrazito odražajo pri vsem kar počnemo. Nenehno si prizadevamo, da zagotovimo najboljše storitve in izpolnimo pričakovanja naših kupcev.

Trenutno naše proizvodne lokacije delujejo neprekinjeno z nekaj manjšimi motnjami, ki so posledica lokalnih omejitev in ukrepov. Prav tako zaznavamo manjše motnje pri preskrbi s surovinami. Zaradi dnevnih sprememb stanja pri dobaviteljih in prevoznikih po Evropi, je mogoče pričakovati določene zamude pri naših dobavah in podaljšanje čakalnih dob.

V skladu z odlokom vlade, smo v tem tednu ponovno odprli naše maloprodajne trgovine Mavrica za fizične osebe, medtem ko so naše tovrstne prodajalne v Avstriji, na Češkem in Slovaškem ponovno začele poslovati že v preteklih tednih.

Naše proizvodno podjetje Helios Kemostik v Sloveniji zaradi državnih praznikov in kolektivnega dopusta ne bo obratovalo 27. aprila 2020 ter 30. aprila in 1. maja 2020. Zato vas prosimo, da v kolikor je to potrebno, odpreme v tem času uskladite z vašimi običajnimi kontakti v prodaji.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje v tej izredni situaciji.

V skupini HELIOS razmere, vezane na obratovanje naših proizvodnih lokacij in oskrbo s surovinami, ostajajo nespremenjene in so podobne tistim iz prejšnjega tedna. Enako velja za ukrepe, sprejete za zagotavljanje zdravja in varnosti naših zaposlenih ter drugih deležnikov.

Z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa je Rusija podaljšala preventivne ukrepe in obdobje prekinitve dela do 30. aprila 2020. Ker oblasti po regijah sprejemajo različne ukrepe, vas prosimo, da se za dodatne informacije o odpremah in dobavah obrnete na svoje običajne kontakte znotraj skupine HELIOS.

Vse proizvodne lokacije skupine HELIOS trenutno obratujejo brez večjih motenj, kljub temu da veliko naših zaposlenih dela od doma. Podobno je tudi pri oskrbi s surovinami, kjer se srečujemo zgolj z minimalnimi motnjami pri dobavah. Še vedno ohranjamo visoko raven zalog ter si po najboljših močeh prizadevamo izpolnjevati želje naših kupcev. Ker pa se razmere pri dobaviteljih in prevoznikih po Evropi dnevno spreminjajo, se lahko pojavijo določene zamude pri dobavah in daljše čakalne dobe. Do omejitev lahko pride tudi pri potrditvi naročil, saj številne države v Evropi ter regiji ZND zapirajo svoje meje. Najnovejša država, ki z dnem 30. marec 2020 zapira meje je Rusija. V primeru, da bi prišlo do večjih ovir pri dobavah, vas bomo sproti obveščali.

Medtem, ko zagotavljamo nemoten potek poslovanja, je naša glavna skrb zdravje in varnosti vseh zaposlenih ter ostalih deležnikov. Prav tako še vedno veljajo vsi ukrepi, ki smo jih sprejeli v preteklih tednih.

Vse proizvodne lokacije skupine HELIOS trenutno delujejo neprekinjeno brez kakršnih koli motenj, z izjemo podjetja Ecopolifix v Italiji. V preteklem tednu smo še dodatno povečali raven zalog ter embalaže na vseh proizvodnih lokacijah. Obenem kontinuirano komuniciramo z našimi dobavitelji, ter sproti ocenjujemo morebitna tveganja v dobavni verigi. Zaenkrat se soočamo le z minimalnimi motnjami pri oskrbi s surovinami. Po najboljših močeh si prizadevamo ohranjati naše običajne visoke standarde storitev. Ker pa se razmere pri dobaviteljih in prevoznikih po Evropi dnevno spreminjajo, se lahko pojavijo določene zamude pri dobavah in daljše čakalne dobe. V primeru, da bi prišlo do večjih ovir pri dobavah, vas bomo sproti obveščali.

 

Zaradi trenutnih razmer in v skladu z vladnimi odloki v Sloveniji in Avstriji, naša prodajna mesta za končne kupce, od 16. marca 2020 dalje ne obratujejo. To velja za trgovine Mavrica v Sloveniji in trgovine Fritze Lacke v Avstriji. Vse kupce, ki trenutno zaradi izrednih razmer ne morete dostopati do naših trgovin, vabimo, da svoje nakupe opravite v naši spletni trgovini.

 

V skupini HELIOS dnevno spremljamo dogajanje v povezavi z izbruhom korona virusa  (COVID-19) in izvajamo vse potrebne preventivne ukrepe, ob tem pa si prizadevamo za zagotavljanje nemotenega poteka poslovanja. Pri tem pa je naša glavna skrb zagotavljanje zdravja in varnosti naših zaposlenih ter ostalih deležnikov. V zadnjih dveh tednih smo pripravili vrsto smernic in ukrepov za vzdrževanje ustreznih higienskih standardov v pisarnah, skupnih prostorih ter proizvodnih obratih. Pripravili pa smo tudi smernice in ukrepe za vse obiskovalce in zunanje izvajalce na lokacijah skupine HELIOS ter uredili namenska območja za voznike tovornjakov.

 

Z namenom zmanjšanja fizičnih kontaktov, smo zaposlenim, ki jim delovni proces to dopušča, omogočili delo na domu. Odpovedali smo vse službene poti, treninge, izobraževanja in dogodke ter ostale ne nujne sestanke. Za vas smo še vedno dosegljivi preko vaših običajnih kontaktnih oseb v podjetjih skupine HELIOS. Kontaktirate nas lahko preko elektronske pošte, mobilnih telefonov in ostalih alternativnih sredstev za komunikacijo na daljavo, kot so telekonference ali Skype klici.

 

Želimo si, da omenjeni ukrepi čim manj vplivajo na hitrost komunikacije, dobave in učinkovitost našega poslovanja. Verjamemo, da bomo skupaj premostili težave ter postavili še močnejše temelje za čas, ko se bodo razmere vrnile v normalno stanje.

Zaradi občutnega zaostrovanja razmer v zvezi z izbruhom korona virusa inštitucije po Evropi sprejemajo ukrepe, s katerimi želijo zagotoviti zdravje in varnost vseh državljanov. V skladu s tem smo tudi v skupini HELIOS nadalje okrepili naše organizacijske ukrepe.

V tem trenutku vse proizvodne lokacije skupine HELIOS delujejo neprekinjeno ter proizvajajo in odpremljajo v največji možni meri. Še vedno skrbimo za visoko raven zalog na vseh naših proizvodnih lokacijah ter v trgovskih podjetjih kot tudi pri vseh velikih distributerjih. Medtem bo naše proizvodno podjetje Ecopolifix SRL iz Italije od srede, 18. marca do srede, 25. marca 2020 prekinilo vse svoje operacije na lokacijah Riese Pio X in Tezze sul Brenta.

V skupini HELIOS želimo v največji meri preprečiti možnost okužbe s korona virusom (COVID-19), zato smo vsem našim zaposlenim, ki jim delovni proces to dopušča, omogočili delo od doma. S tem ukrepom želimo zmanjšati vsakodnevne stike na naših lokacijah. Vsi vaši običajni kontakti v skupini HELIOS, so kljub temu za vas nemoteno dosegljivi preko mobilnih telefonov, elektronske pošte in drugih alternativnih sredstev za komunikacijo na daljavo, kot so telekonference ali Skype klici.

Vse proizvodne lokacije skupine HELIOS se nahajajo v Evropi in se posledično že soočajo z različnimi situacijami, povezanimi z izrednimi epidemiološkimi razmerami ter ukrepi, sprejetimi s strani različnih institucij. Tudi v prihodnje se bomo z največjo skrbnostjo trudili, da čim bolj zmanjšamo vpliv obstoječih ukrepov na naše poslovanje, upoštevajoč, da se situacija iz dneva v dan spreminja. Tako vas na žalost obveščamo, da  v času te izredne situacije ne moremo več zagotavljati, da bomo lahko izpolnili vse potrjene dobavne roke in naročila. Enako velja tudi za vsa nova naročila, za katera ne moremo potrditi jasno določenih datumom dobave.

V naslednjih dneh bomo preko svojih distributerjev oziroma drugih podjetij znotraj skupine HELIOS  vsem kupcem poskušali zagotoviti dostop do naših izdelkov. Skladno s tem boste o stanju dobave obveščeni s strani naših lokalnih podjetij.

Po najboljših močeh si prizadevamo, da preprečimo vsakršna odstopanja od naših običajnih visokih standardov storitev. V skladu s tem bomo storili vse kar je v naši moči, da običajno raven storitev vzpostavimo takoj, ko se situacija z izbruhom korona virusa izboljša ter strogi preventivni ukrepi prenehajo veljati.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje med to izredno situacijo. Verjamemo, da bomo skupaj uspešno rešili prihajajoče izzive in okrepili naše prihodnje sodelovanje.

Zadnja dva meseca redno spremljamo dogajanje v povezavi z izbruhom koronavirusa (COVID-19) ter vas o tem redno obveščamo. Glede na to, da so primere virusa sedaj potrdili v več državah po Evropi, smo v skladu s tem okrepili tudi naše organizacijske ukrepe.

Vse proizvodne lokacije skupine HELIOS se nahajajo v Evropi in neprekinjeno delujejo brez kakršnih koli motenj. Poleg tega skupina HELIOS ohranja trden položaj tudi v smislu zalog in močno razvejene mreže različnih dobaviteljev. Trenutno nimamo podatkov, da bi se koronavirus širil med našimi zaposlenimi ali znotraj naših lokacij. Poleg tega Helios ohranja trden položaj tudi glede zalog materialov in močno razvejene mreže različnih dobaviteljev. Obenem smo v stalnem kontaktu z našimi dobavitelji, da bi ocenili morebitna tveganja v njihovih dobavnih verigah.

Trenutno še vedno ne pričakujemo vplivov na našo dobavno verigo, ki bi bili posledica izbruha koronavirusa. Ker pa se položaj v Italiji dnevno spreminja in bi lahko vplival na našo dobavno verigo, vas bomo o tem tudi v bodoče obveščali. Enako velja za informacije vezane na poslovanje našega podjetja Ecopolifix, ki je locirano v Italiji, ki trenutno tudi ločeno posreduje informacije vsem svojim kupcem in poslovnim partnerjem.

V skupini HELIOS sta zdravje in varnost zelo pomembna. Zato smo pripravili več ukrepov in smernic, s katerimi želimo preprečiti možnost okužbe s koronavirusom na delovnem mestu in službenih poteh, kot tudi smernice glede srečanj in dogodkov ter obiskovalcev.

Na delovnem mestu:

 • Pogosto si umivamo roke z milom in vodo ali poskrbimo za dezinfekcijo rok, če milo in voda nista na voljo (po priporočilih nacionalnih zdravstvenih institucij).
 • Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake okužbe in z obiskovalci iz Italije ali drugih področij z visokim tveganjem koronavirusa – Italija, Kitajska, Južna Koreja.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja (po priporočilih nacionalnih zdravstvenih institucij).
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Če imamo člana družine, ki je zbolel za koronavirusom, o tem obvestimo nadrejene.
 • Izogibamo se zaprtih prostorov/sob z velikim številom ljudi in zagotavljamo stalno prezračevanje zaprtih prostorov.
 • Čistimo in redno dezinficiramo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo.

Na službeni poteh:

 • Vse službene poti v Italijo ali na druga področja z visokim tveganjem okužbe so do nadaljnjega  prepovedane.
 • Preventivni higienski ukrepi veljajo tudi za vse službene poti. Tudi tukaj se izogibamo tesnih stikom z ljudmi, ki kažejo znake okužbe.
 • Po vrnitvi z vseh službenih poti, 14 dni opazujemo svoje počutje – če se v tem času pojavi vročina, slabo počutje  in kašelj, se posvetujemo z zdravnikom in ostanemo doma.
 • Zaposleni, ki so bili v zadnjih 14 dneh na področjih z visokim tveganjem okužbe s koronavirusom – Italija, Kitajska, Južna Koreja morajo to nemudoma sporočiti svojim nadrejenim ter ostati doma.

Sestanki in dogodki:

 • Število sestankov, dogodkov in treningov na naših lokacijah zmanjšamo in omejimo kolikor je le mogoče oziroma jih preložimo na bolj primeren čas.
 • Če je mogoče, uporabljamo alternativna sredstva za komunikacijo na daljavo, kot so telekonference ali Skype klici.
 • Preložimo vse sestanke in obiske kupcev ter poslovnih partnerjev iz Italije in drugih področij z visokim tveganjem za okužbo s koronavirusom dokler dogodki v povezavi s koronavirusom ne bodo pod nadzorom.

Obiskovalci, ki niso del skupine HELIOS: 

 • Vsi obiskovalci lokacij skupine HELIOS (kupci, poslovni partnerji, dobavitelji, izvajalci) nas morajo obvestiti ali so v zadnjih 14 dneh obiskali področja z visokim tveganjem za okužbo s koronavirusom – Italija, Kitajska, Južna Koreja. V takih primerih obiskovalci nimajo vstopa na lokacijo.
 • Vsem obiskovalcem na lokacijah skupine HELIOS se pred vstopom na lokacijo izmeri telesna temperatura. Obiskovalci s povečano telesno temperaturo, nimajo vstopa na lokacijo.
 • HELIOS bo uredil namenska območja in prostore za dobavitelje, npr. voznike tovornjakov.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje med to izredno situacijo. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, se prosim obrnite  na vaše običajne kontaktne osebe v podjetjih skupine HELIOS.