KONTAKT


Informacije koje nam dostavite koristimo samo u svrhu korespondencije.

KANSAI HELIOS Kemostik, d.o.o.
Mekinje, Molkova pot 16
1241 Kamnik
Slovenija
Telefon: +386 (0)1 830 37 50
Fax: +386 (0)1 830 37 69
E-mail: [email protected]
stranica: www.kemostik.com
Distributer za Hrvatsku:
KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173 d
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2410 666
E-mail: [email protected]
Uvoznik za Srbiju:
KANSAI HELIOS Srbija a.d.
Radovana Grkovića 24
32300 Gornji Milanovac
Telefon: +381 (0)32 77 10 00
E-mail: [email protected]