CINOL

Cinol je vazelinska beskiselinska pasta za mekano spajanje bakarnih žica, prvenstveno u elektroindustriji (spajanje žica i elektroelemenata na štampanoj ploči).