Neostik SUPER 10

Sekundni lepak u boci sa nezačepljenim vrhom. Koristimo ga kod manjih serija lepljenja, prvenstveno u maloj privredi i industriji.

LEPI:

gumu, metale, plastiku (PVC, ABS, akrilno staklo, poliester), porcelan i kožu.

PAKOVANJE: 10 g