Tehnički skrobovi


Skrobovi za proizvodnju papira

Za proizvođače papira i kartona nudimo različite skrobne aditive i specijalne skrobove koji konačnom proizvodu daju sva potrebna svojstva.

Skrobni aditivi za unapređivanje mehaničkih svojstava papira i kartona, kao što su PAPIRAN SKM-42, PAPIRAN SKP-42 i PAPIRAN SKW-42 se proizvode na bazi različitih prirodnih proizvoda kao što su kukuruz, krompir i pšenica.

Skrobni aditivi za poboljšanje površinskih svojstava papira, kao što su DOMAPRET MO-20 i DOMAPRET MO-30 poboljšavaju izgled, svojstva pri štampanju kao i otpornosti obloženih površina na cepanje. Nativni KUKURUZNI SKROB se brine o enzimskoj degradaciji skroba.

Specijalni skrob DOMKOP WSP-21 se koristi kao fiksator u procesu mikroenkapsulacije za samokopirajući papir, dok je DOMALIN PG-4 acetilisan skrob namenjen za proizvodnju lepljive trake.

Veziva

Nudimo DELIKOL ST-16 i DELIKOL BT, koji se koriste kao vezivna sredstva pri proizvodnji ugljenih briketa koji se koriste za roštilj i kuvanje.

Kada je u pitanju proizvodnja drvenih peleta od tvrdog drveta, mi nudimo KUKURUZNI SKROB kao veznivno sredstvo.

Takođe nudimo različita VEZIVA posebno namenjena za upotrebu u topionicama i za proizvodnju određenih vrsta aditiva. Veziva se prave od kukuruznog i skroba od krompira razgrađenih hidrolizom i toplotom, koji takođe mogu da se koriste i u drugim granama industrije.