Kako ukloniti rđu sa metalnih ograda

Avgust 2020 – Imate li metalna vrata ili ogradu u svom vrtu ili na balkonu, koji su već počeli da rđaju i sada je vreme da ih obnovite? Jesen je savršeno vreme za takvu vrstu posla. Temperatura će biti idealna za popravku i farbanje, a vaša ograda će dočekati zimu obnovljena i zaštićena.

Pre svega, pogledajmo šta je rđa? Kada gvožđe ili čelik dođu u kontakt sa vodom i kiseonikom, dolazi do reakcije koja se naziva oksidacija. Materijal korodira, što znači da je obložen hidrogenizovanim oksidom gvožđa crvenkasto-smeđe boje u ljuskastom obliku poznatijim kao rđa. Svi metali su podložni koroziji u jednom ili drugom obliku, ali reč rđa se koristi samo kada se odnosi na gvožđe, legure gvožđa ili čelika.

Da bi se postigao najbolji mogući konačni izgled ograde, koji će takođe trajati mnogo godina, presudno je pripremiti površinu pre farbanja. To ponekad zahteva mnogo vremena, ali je zaista važno ukloniti što više rđe i stare boje koja se ljušti tj. koja se odvojila od podloge.

 

Najefikasniji način uklanjanja rđe i stare boje sa metalnih proizvoda je uz pomoć žičanih četki i lepezastog brusnog diska montiranog na ručnoj bušilici/odvijaču. To je mnogo efikasnije, brže i manje naporno od ručne obrade metala. Kada radite, vodite računa da četkom dosegnete do svih teško dostupnih mesta. Naime, ako nisu pravilno pripremljena za bojenje, rđa će se ponovo pojaviti u vrlo kratkom vremenskom roku.  Kada radite sa električnim alatima tamo gde su zavoji veći, vodite računa i o vašoj bezbednosti. Preporučujemo upotrebu odgovarajućih zaštitnih rukavica i naočara.

Međutim, nemamo svi takav alat na raspolaganju i zato moramo potražiti alternativu. Žičana četka i brusni papir su najčešći načini uklanjanja rđe i starih boja sa metalnih kapija i ograda. Ako se odlučite da ih upotrebite, uradite to zaista temeljno. Iznad svega, budite pažljivi u obradi svih zakrivljenih i teško dostupnih područja, jer se rđa najbrže pojavljuje na ovim mestima, zbog vode, koja ima tendenciju da tamo ostane duže vreme.

Sledeći korak je jedan od najvažnijih, ako želimo da sprečimo ponovno rđanje. Nakon što ste sigurni da ste mehanički obradili sva problematična područja rđe i stare boje, prvo nanesite Ferrosan na površinu koju želite da farbate. Ferrosan je višenamensko sredstvo za uklanjanje ostataka rđe sa zarđalih površina. Zahvaljujući inhibitoru korozije, pruža i kratkotrajnu zaštitu od daljeg rđanja dok se premazi ne nanesu. Ferrosan reaguje sa oksidima gvožđa na površini i pretvara rđu u zaštitni sloj. Površina tretirana Ferrosanom je stoga kompaktna i prikladno pripremljena za nanošenje antikorozivnog prajmera. Ferrosan ne nudi dugoročnu površinsku zaštitu, tako da površine tretirane Ferrosanom moraju biti adekvatno zaštićene u kratkom vremenskom periodu.

 

Prvo morate mehanički očistiti svu rđu koja ne prianja čvrsto na površinu od zarđalog gvožđa koju želimo da očistimo Ferrosanom. Na površini može ostati samo rđa koja je kompaktna i koja dobro prianja. Benzin ili sredstvo za čišćenje mogu se koristiti za odmašćivanje. Pripremljena površina se zatim može tretirati Ferrosanom, premazivanjem, prskanjem ili potapanjem. Pričekajte oko 1 – 2 sata da se površina potpuno osuši. Za to vreme na površini se formira beli ili sivi kompaktan sloj. Ako su ostaci rđe i dalje vidljivi, površinu morate ponovo obraditi Ferrosanom. Obrađena površina, potpuno suva, nezaštićena i kompaktna, spremna je za dalju obradu – premazivanje bojama, lakovima, cinkovanje, niklovanje, hromiranje itd.

Važno: pod uslovom da dođe do prekomerne upotrebe Ferrosana ili ako se manja zarđala površina ne suši (ne odvija se hemijska reakcija pretvaranje rđe u zaštitni sloj), morate ukloniti višak Ferrosana sa površine pre dalje obrade (napomena: takve površine obično imaju masan izgled). Prekomerne količine nanesenog Ferrosana mogu se ukloniti vodom. Osušena površina je na taj način savršeno pripremljena za dalju obradu.

 

UPOZORENJE: Ferrosan je klasifikovan kao opasna hemikalija prema kriterijumima za klasifikaciju (prema CLP-EU GHS Uredbi 1272/2008). Pažljivo pročitajte etiketu pre upotrebe i sledite uputstva za upotrebu. Detaljnije informacije o opasnim svojstvima i sigurnom rukovanju sa proizvodom nalaze se u bezbednosnom listu proizvoda. Proizvod je namenjen za široku potrošnju i profesionalnu upotrebu.