Montaža i ugradnja klima uređaja

August 2021 – U vreme toplotnih talasa, čak i oni koji nisu pobornici klima uređaja, požele da ga imaju. Kada ne želimo, ili možda trenutno ne možemo da priuštimo centralni klima uređaj ili čitav sistem klimatizacije, najgore vrućine možemo prebroditi pojedinačnim klima uređajem, koji možemo postaviti u željeni kutak stana ili kuće, a pomoći će nam da održimo podnošljivu temperaturu u našem domu.

Pre nego što započnemo sa montažom klima uređaja, moramo odabrati prostor u domu u kome će se nalaziti. Pri tome je važno odabrati prostor koji je najviše izložen suncu i posledično najtopliji prostor u našem domu. Time osiguramo da će se ovaj prostor prvi rashladiti, što će naš boravak u njemu, u letnjim mesecima učiniti ugodnijim. Nakon što odaberemo odgovarajući prostor u kome želimo da ugradimo unutrašnji klima uređaj, moramo proveriti prikladnost zidne površine koja mora biti prazna (uklonite sve slike ili drugu vrstu dekoracije koja je okačena na zid). Preporučuje se da zidna površina (unutrašnja i spoljašnja), koju smo odabrali, nije direktno izložena sunčevoj svetlosti ili bilo kojem drugom izvoru toplote.

 

Ugradnja unutrašnje jedinice klima uređaja

Unutrašnju jedinicu klima uređaja postavljamo na visini od 2 metra od poda (može i na veću visinu ako naš dom ima visoke plafone). Od plafona i ostalih zidova, prozora i vrata, klima uređaj treba da bude udaljen najmanje 15 centimetara i 1 metar od različitih priključaka za televiziju, internet i druge slične uređaje, jer blizina i buka ovih uređaja mogu uzrokovati probleme u radu na našem klima uređaju.

Za montažu unutrašnje jedinice klima uređaja potrebna nam je nosiva ploča, koju pričvrstimo na zid tako, da prvo izbušimo rupu u zidu, kroz koju ćemo instalirati cev. Pre bušenja rupe, koju trebamo nagnuti prema dole, prema spoljašnosti kuće, treba proveriti prikladnost mesta na spoljašnjoj strani zida. Cev ugrađujemo kroz izbušenu rupu u zidu od unutrašnje jedinice do mesta gde ćemo postaviti spoljašnju jedinicu klima uređaja.

Sledi ugradnja unutrašnje jedinice klima uređaja na nosivu ploču i spajanje cevi na odvod vode, koji se nalazi na klima uređaju. Za zaptivanje unutrašnje jedinice klima uređaja preporučujemo upotrebu Neostik SILIKON NEUTRAL ili Neostik MASA ZA ZAPTIVANJE ZA SVE PODLOGE (u slučaju da je otvor veći i biće potrebno naknadno bojenje), koji su takođe prikladni za zaptivanje spoljašnje jedinice klima uređaja.

 

Nastavljamo sa punjenjem izbušene rupe, koju smo izbušili za ugradnju unutrašnje jedinice klima uređaja. Za popunjavanje rupe koristimo montažnu PUR penu Neostik PUR PENA UNIVERZAL, ili pištoljsku PUR penu Neostik PUR PENU UNIVERZAL PIŠTOLJSKU, koja osim zapunjavanja cevi omogućava i optimalnu zvučnu i toplotnu izolaciju, bez obzira na veličinu rupe koju smo izbušili.

 

Ugradnja spoljašnje jedinice klima uređaja

Nakon dovršetka ugradnje unutrašnje jedinice klima uređaja, sledi ugradnja spoljašnje jedinice. Slično onome što smo radili pre ugradnje unutrašnje jedinice, i tu prvo odaberemo najpogodnije mesto za ugradnju spoljašnje jedinice klima uređaja. Kao što smo već spomenuli, jedinica mora biti udaljena od područja direktno izloženog sunčevoj toploti, a istovremeno podalje od prašnjavih područja, jer bi to spoljašnju jedinicu moglo oštetiti i skratiti joj vek trajanja. Ako imamo instaliranu radijsku ili televizijsku antenu i to morate uzeti u obzir pre postavljanja. Spoljašnja jedinica klima uređaja treba da bude udaljena najmanje 3 metra od antena.

 

Nakon što smo odredili odgovarajuću poziciju, spoljašnju jedinicu klima uređaja možemo postaviti i spojiti na potrebne električne žice i cev. Nastavljamo sa odzračivanjem, pri čemu moramo iz našeg novog klima uređaja odzračiti vazduh i vlagu iz tzv. rashladnog kruga. Za ovo drugo upotrebljavamo vakuumsku pumpu koja mora raditi sve dok ne postigne apsolutni vakuum. Zatim proverimo još nepropusnost svih ventila kako bismo sprečili neželjeno curenje spoljašnje jedinice.

Cev na zid pričvrstimo stezaljkama i deo cevi koji dolazi iznutra prema spolja zaštitimo izolacijskom trakom, da bude adekvatno zaštićen od hladnoće. Rupu koju smo izbušili za cev zatvorimo PUR penom Neostik PUR PENA UNIVERZAL koja je pogodna za popunjavanje cevi i drugih materijala.

 

Time smo završili postavljanje unutrašnje i spoljašnje klimatizacijske jedinice, što znači da se možemo prepustiti udobnosti rashlađenog doma čak i u najtoplijim letnjim danima.