Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem korona virusa (COVID‑19)

U HELIOS-u svakodnevno pratimo situaciju u vezi Korona virusa (COVID-19) i primenjujemo različite preventivne mere usklađene sa preporukama državnih institucija.
U nastavku možete pronaći ažurirane sadržaje, preduzete mere i smernice koje se odnose na tu temu.

Vlasti u većini zemalja u kojima HELIOS grupa posluje ublažavaju mere kontrole širenja korona virusa (COVID-19). Zaposleni koji rade od kuće postepeno se vraćaju u kancelarije. Pored toga, još uvek se primenjuju propisane mere i smernice za obezbeđivanje higijenskih standarda, organizovanje sastanaka i događaja, posetilaca i spoljnih saradnika u prostorijama HELIOS-a, kao i ograničenja službenih putovanja.

Svi redovni kontakti HELIOS-a ostaju Vam na raspolaganju, ali mi i dalje ohrabrujemo upotrebu alternativnih alata za komunikaciju poput konferencijskih poziva ili Skype-a, umesto ličnih sastanaka. Takođe ćemo Vas blagovremeno informisati putem Vaših standardnih kontakata o novim datumima ili alternativnim opcijama za sprovođenje sastanaka, događaja i obuka koji su odloženi ili otkazani zbog epidemije korona virusa (COVID-19).

U HELIOS-u smo uveli niz mera od izbijanja korona virusa (COVID-19) kako bismo izbegli poremećaje u našem radu i obezbedili sigurne uslove rada za naše zaposlene. U ovim izazovnim vremenima, naše osnovne vrednosti, odgovornost, usredsređenost na kupca, brzina, efikasnost i profesionalizam odražavaju se više nego ikad u svemu što radimo.

Naše proizvodne lokacije rade samo sa minimalnim prekidima, s obzirom na lokalna ograničenja i mere. Slično tome, poremećaji u zalihama sirovina su svedeni na minimum. Kako se situacija sa dobavljačima širom Evrope i transportnim kompanijama svakodnevno menja, imajte na umu da su moguća odlaganja u isporuci kao i duža vremena čekanja.

U skladu sa uredbama lokalne uprave, ove nedelje smo pononovo otvorili maloprodaje za građanstvo u Sloveniji, dok su naše maloprodaje u Austriji, Češkoj Republici i Slovačkoj već otvorene prethodnih nedelja.

Nadalje, želimo da Vas obavestimo da naša proizvodna lokacija Helios Kemostik u Sloveniji neće raditi zbog državnih i kolektivnih praznika 27. aprila, 30. aprila i 1. maja 2020. god. Međutim, ako je potrebno, molimo Vas, da svoje pošiljke usaglasite putem svojih standardnih kontakata u prodaji.

Hvala Vam na razumevanju i saradnji tokom ove izuzetne situacije.

U HELIOS-u, situacija u vezi sa radom naših proizvodnih lokacija i zaliha sirovina ostaje nepromenjena i gotovo je ista kao i prošle sedmice. Isto se odnosi i na mere preduzete radi osiguranja zdravlja i bezbednosti naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana.

Da bi sprečili širenje korona virusa, Rusija je produžila svoje preventivne mere i obustavu rada do 30. aprila 2020. Budući da po regionima vlasti preduzimaju različite mere, molimo da se obratite svojim uobičajnim kontaktima HELIOS-a za više informacija o pošiljkama i isporukama.

Sve proizvodne lokacije HELIOS-a trenutno rade bez većih smetnji, uprkos činjenici da mnogi naši zaposleni rade od kuće. Slično je i sa isporukom sirovina, gde nailazimo samo na minimalne prekide u snabdevanju. Nastavljamo sa održavanjem visokog nivoa zaliha i trudimo se da održimo visok nivo naših usluga. Međutim, kako se situacija sa dobavljačima i transportnim kompanijama širom Evrope svakodnevno menja, molimo Vas da uzmete u obzir da se mogu javiti određena kašnjenja u isporuci i duže vreme čekanja. Isto se odnosi i na ograničenu mogućnost potvrđivanja porudžbine, jer mnoge države unutar Evrope i regije ZND zatvaraju svoje granice. Najnovija država koja zatvara svoje granice 30. marta 2020. je Rusija. U slučaju da postoje veće prepreke u snabdevanju, mi ćemo Vas obavestiti.

Dok osiguravamo neprekidan protok našeg poslovanja, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana su naša glavna briga. Sve mere koje smo preuzeli prethodnih nedelja primenjuju se i dalje.

Trenutno sve proizvodne lokacije HELIOS-a rade kontinuirano, sa izuzetkom kompanije Ecopolifix SRL u Italiji. U prošloj nedelji dodatno smo povećali zalihe sirovina i ambalaže na svim proizvodnim mestima. Takođe smo u bliskoj komunikaciji sa našim dobavljačima kako bismo procenili moguće rizike u lancu snabdevanja. U ovom trenutku doživljavamo minimalne poremećaje u zalihama sirovina. Trudimo se da održimo visok nivo naših usluga. Međutim, kako se situacija kod naših dobavljača širom Evrope i transportnim kompanijama svakodnevno menja, molimo Vas da uzmete u obzir neka odlaganja i duže vreme čekanja. U slučaju da postoje značajne prepreke za naše isporuke, mi ćemo Vas obavestiti.

Zbog trenutne situacije i u skladu sa vladinim odredbama, u Sloveniji i Austriji, naše maloprodaje su zatvorene za fizička lica od 16. Marta 2020.Ovo se odnosi na prodavnice Mavrica u Sloveniji i prodavnice Fritze Lacke u Austriji. Svi kupci koji zbog ove izuzetne situacije nisu u mogućnosti da pristupe našim prodavnicama u Sloveniji, ljubazno su pozvani da svoju kupovinu obave u našoj online prodavnici.

U HELIOS-u svakodnevno pratimo situaciju u vezi sa širenjem korona virusa (COVID-19) i sprovodimo sve potrebne mere uz obezbeđivanje neprekidnog protoka naših operacija. U isto vreme, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana su naša glavna briga. U poslednje dve nedelje, pripremili smo nekoliko smernica i mera za održavanje odgovarajućih higijenskih uslova u kancelarijama, zajedničkim prostorijama i proizvodnim pogonima. Pripremili smo i dodatne smernice i mere za sve posetioce i spoljne saradnike na HELIOS lokacijama i uredili namenske prostorije za vozače kamiona.

U cilju smanjenja fizičkog kontakta, omogućili smo zaposlenima, koji za to imaju mogućnost, da rade od kuće. Otkazali smo sva poslovna putovanja, obuke, edukativne aktivnosti i događaje, kao i druge vanredne sastanke. Za Vas smo i dalje dostupni putem naših standarnnih kontakata u kompanijama HELIOS, putem e-pošte, mobilnih telefona i drugih alternativnih vidova komunikacije na daljinu, poput telefonskih konferencija i Skype poziva.

Nadamo se da će gore pomenute mere izazvati najmanje moguće poremećaje u našoj komunikaciji, isporuci i efikasnosti poslovanja. Verujemo da ćemo zajedno prevazići teškoće i izgraditi još jači temelj za vreme kada se situacija vrati u normalu.

Kako se situacija sa izbijanjem korona virusa pogoršava, evropske institucije usvajaju dodatne mere u cilju obezbeđenja zdravlja, sigurnosti i dobrobiti građana. Shodno tome, HELIOS grupa je dodatno pojačala organizacione mere.

Trenutno sve proizvodne lokacije HELIOS-a rade kontinuirano, proizvodeći i otpremajući robu u što većim količinama. Vodimo računa o visokom nivou zaliha na svim proizvodnim mestima, sa našim trgovačkim kompanijama i velikim distributerima. Od srede, 18. marta 2020. god., naša kompanija Ecopolifix SRL, locirana u Italiji, obustaviće sve radne aktivnosti do srede, 25. marta 2020. god., na obe proizvodne lokacije kompanije Riese Pio X i Tezze sul Brenta.

Kao mera predostrožnosti protiv daljeg širenja korona virusa (COVID-19), uputili smo zaposlene koji za to imaju mogućnost, da rade od kuće, kako bi umanjili svakodnevni kontakt na našim lokacijama. Vaši redovni kontakti u HELIOS-u ostaće Vam na raspolaganju putem mobilnih telefona, e-pošte i drugih alternativnih vidova komunikacije na daljinu, poput telefonskog konferencijskog poziva ili Skype poziva.

Sva proizvodna mesta HELIOS-a nalaze se u Evropi i posledično se suočavaju sa različitim vandrednim epidemiološkim situacijama i merama koje preduzimaju državni organi. Trudićemo se da umanjimo uticaj ovih mera na naše poslovanje, međutim situacija se svakodnevno menja. Stoga, nažalost više ne možemo da garantujemo da ćemo ispuniti sve potvrđene rokove isporuka i porudžbina. Isto se odnosi i na sve nove porudžbine za koje ne možemo potvrditi tačne datume isporuke.

U narednim danima pokušaćemo da svim kupcima omogućimo dostupnost naših proizvoda preko naših distributera ili drugih kompanija u okviru HELIOS grupe. U skladu sa tim, od strane lokalnih kompanija bićete obavešteni o statusu isporuke.

Trudimo se da sprečimo odstupanje od naših uobičajnih visokih standarda usluga. Učinićemo sve što je u našoj moći da vratimo kvalitet naših usluga na uobičajni nivo čim se situacija sa korona virusom poboljša i stroge preventivne mere obustave.

Hvala na razumevanju i saradnji tokom ovog vanrednog stanja. Verujemo da ćemo zajedno uspešno odgovoriti na predstojeće izazove i ojačati našu buduću saradnju.

U poslednja dva meseca, svakodnevno pratimo događaje vezane za pojavu korona virusa (COVID-19), dajemo smernice i regularno izveštavamo o trenutnoj situaciji. Sa obzirom na to da su slučajevi virusa sada potvrđeni u više zemalja širom Evrope, naše organizacione mere su takođe pojačane u skladu sa tim.

Sve proizvodne lokacije HELIOS-a se nalaze u Evropi i rade bez prekida. Trenutno nismo upoznati ni sa jednim slučajem korona virusa među našim zaposlenima ili unutar naših lokacija. Pored toga, HELIOS takođe održava čvrstu poziciju u pogledu zaliha i veoma razvijene mreže različitih dobavljača. Takođe smo u stalnom kontaktu sa našim dobavljačima, kako bismo procenili moguće rizike u njihovim lancima snabdevanja.

U ovom trenutku, ne očekujemo uticaj na naš lanac snabdevanja, koji bi bio posledica pojave korona virusa. Međutim, kako se situacija u Italiji svakodnevno menja i može imati uticaj na naš lanac snabdevanja, redovno ćemo Vas informisati i dalje. Isto se odnosi i na poslovanje naše kompanije Ecopolofix, smeštene u Italiji, koja takođe pruža zasebne informacije svim svojim kupcima i poslovnim partnerima.

U grupi HELIOS, zdravlje i bezbednost su veoma važni. Zbog toga smo razvili više mera i smernica za sprečavanje moguće infekcije korona virusom na radnom mestu i poslovnim putovanjima kao i smernice vezane za sastankedogađaje i posetioce.

Na radnom mestu:

 • Često pranje ruku sapunom ili dezinfekcija ruku, ako voda i sapun nisu dostupni (prema uputstvima nacionalnih zavoda za javno zdravlje).
 • Izbegavanje bliskog kontakta sa ljudima koji pokazuju znakove zarazne bolesti, kontakta sa posetiocima iz Italije ili drugih područja visokog rizika od širenja korona virusa, Kine i Južne Koreje.
 • Pridržavanje pravila higijene pri kašljanju (prema uputstvima nacionalnih zavoda za javno zdravlje).
 • U slučaju da se ne osećamo dobro, ostaćemo kod kuće. Ako bilo koji zaposleni ima člana porodice koji je zaražen korona virusom, o tome treba da obavesti svoje nadređene.
 • Izbegavanje zatvorenih prostora / prostorija sa velikim brojem ljudi i obezbeđivanje redovne ventilacije zatvorenih prostora.
 • Čišćenje i redovna dezinfekcija predmeta i površina koje često dodirujemo.

Na poslovnom putovanju:

 • Sva putovanja u Italiju ili druga područja visokog rizika zaraze korona virusom zabranjena su do daljnjeg.
 • Preventivne higijenske mere treba poštovati na svim poslovnim putovanjima. Bliski kontakt sa ljudima koji pokazuju znakove infekcije treba izbegavati.
 • Nakon povratka sa svih poslovnih putovanja, oko 14 dana treba posmatrati svoje zdravlje – u slučaju da se pojave povišena temperatura, malaksalost i kašalj, treba konsultovati lekara i ostati kod kuće.
 • Zaposleni koji su u poslednjih 14 dana bili u visokorizičnim oblastima, Italiji, Kini, Južnoj Koreji, trebalo bi da to odmah prijave svojim nadređenima i ostanu kod kuće. 

Sastanci i događaji:

 • Smanjujemo i ograničavamo broj sastanaka, događaja i obuka na našim lokacijama što je više moguće, i odlažemo za prikladnije vreme.
 • Koristimo alternativna sredstva za komunikaciju na daljinu, poput telefonskih konferencija ili Skype poziva.
 • Odlažemo sve sastanke i posete kupaca i poslovnih partnera iz Italije i drugih područja visokog rizika, sve dok se događaji sa korona virusom ne iskontrolišu.

Posetioci koji nisu deo HELIOS grupe:  

 • Svi posetioci lokacija HELIOS grupe (kupci, poslovni partneri, dobavljači, itd.) moraju da nas informišu ako su posetili područja sa visokim rizikom od infekcije korona virusom u poslednjih 14 dana – Italija, Kina, Južna Koreja. U takvim slučajevima posetiocu nije dozvoljen pristup lokaciji.
 • Svim posetiocima HELIOS lokacija, meri se telesna temperatura pre ulaska na lokaciju. Posetiocima sa povišenom telesnom temperaturom zabranjen je pristup lokaciji.
 • HELIOS će obezbediti namenske prostorije i prostore za dobavljače, npr. vozače kamiona, itd..

Hvala Vam na razumevanju i saradnji tokom ove vanredne situacije. Ako su Vam potrebne dodatne informacije, na raspolaganju su Vam vaše uobičajene kontakt osobe u svim kompanijama HELIOS.