Najnovije informacije HELIOS grupe u vezi sa izbijanjem Korona virusa (COVID-19)

Institucije u Evropi ponovo usvajaju dodatne mere kako bi obezbedile zdravlje, sigurnost i dobrobit građana, kako se situacija sa izbijanjem Korona virusa (COVID-19) pogoršava. Shodno tome, HELIOS grupa je dodatno pojačala organizacione mere.

Sve proizvodne lokacije KANSAI HELIOS grupacije rade neprekidno, bez ikakvih smetnji. Dok osiguravamo nesmetan tok rada, zdravlje i bezbednost naših zaposlenih i zainteresovanih strana ostaju naša primarna briga.

Kako bismo što bolje sprečili širenje Covid-19, nastavljamo slediti definisane smernice i mere za održavanje odgovarajućih higijenskih standarda u kancelarijama, zajedničkim prostorijama i proizvodnim pogonima.

  • Nastavljamo sa delimičnim radom od kuće, gde je to moguće.
  • Većina poslovnih putovanja, sastanaka, obuka, obrazovnih aktivnosti i događaja i dalje se odvija putem virtuelnih komunikacionih platformi.
  • Najavljujemo smernice i mere za sve posetioce, spoljne izvođače i dobavljače koji posećuju naše lokacije KANSAI HELIOS.
  • Sve posetioce, spoljne izvođače i dobavljače koji posećuju naše lokacije KANSAI HELIOS, obaveštavamo o smernicama i merama.

Nastojimo da održimo dobru komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama, obezbedimo blagovremenu isporuku i efikasno poslovanje.

Sve proizvodne lokacije HELIOS-a rade kontinuirano, bez smetnji, uprkos tome što mnogi naši zaposleni rade od kuće. Dok osiguravamo neprekidan protok našeg poslovanja, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana ostaju naša glavna briga.

U skladu sa vladinim odredbama, u Sloveniji i Austriji, naše maloprodaje su zatvorene za fizička lica od ove nedelje nadalje. Ovo se odnosi na prodavnice Mavrica u Sloveniji i prodavnice Fritze Lacke u Austriji. Svi kupci koji zbog ove izuzetne situacije nisu u mogućnosti da pristupe našim prodavnicama u Sloveniji, ljubazno su pozvani da svoju kupovinu obave u našoj online prodavnici.

Sva proizvodna mesta HELIOS-a nalaze se u Evropi i rade kontinuirano, bez smetnji. Pored toga, HELIOS grupa zadržava snažnu poziciju u pogledu zaliha i snažno razvijenu mrežu dobavljača. Istovremeno smo u stalnom kontaktu sa našim dobavljačima kako bismo procenili potencijalne rizike u njihovim lancima snabdevanja.

Dok osiguravamo neprekidan protok našeg poslovanja, zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i drugih zainteresovanih strana su naša glavna briga:

  • Na našim radnim mestima primenili smo niz mera i smernica kako bismo održali odgovarajuće higijenske standarde u kancelarijama, zajedničkim prostorijama i proizvodnim objektima.
  • S ciljem smanjenja fizičkog kontakta, omogućili smo zaposlenima, da rade od kuće, tamo gde je to moguće.
  • Većina službenih putovanja koja nisu hitna, sastanaka, obuka i događaja odložena je ili se sprovodi kroz niz virtuelnih alata za komunikaciju.
  • Za posetioce, spoljne saradnike i vozače kamiona koji posećuju HELIOS lokacije, pripremili smo dodatne smernice i mere. Za vozače kamiona takođe smo uredili namenske prostorije.

Nadamo se da će pomenute mere prouzrokovati minimalne smetnje u našoj komunikaciji, isporuci i efikasnosti poslovanja.

Za Vas smo i dalje dostupni putem naših standardnih kontakata u kompanijama HELIOS, putem e-pošte, mobilnih telefona i drugih alternativnih vidova komunikacije na daljinu, poput telefonskih konferencija, Skype poziva ili MS Teams sastanaka.

Verujemo da ćemo zajedno prevazići teškoće i izgraditi još jači temelj za vreme kada se situacija vrati u normalu.